Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie Marcin Brojek prowadzi postępowania egzekucyjne nie tylko w granicach swojej właściwości ale również na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości,

2) o wydanie nieruchomosci,

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy,

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio,

na zasadzie wyboru komornika przez wierzyciela. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie o następującej treści:
„Wierzyciel oświadcza, że dokonuje wyboru Komornika na podstawie przepisu art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22.03.2018r. o komornikach sądowych ( Dz. U. z 2018r. poz. 771 z późn. zm. )

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że do spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,  o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy położonych na terenie dzielnicy Warszawa Śródmieście oraz w sprawach w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, wyłącznie właściwi są komornicy Sądowi działający przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy -  Śródmieścia w Warszawie.

Komornik tutejszej kancelarii działa w obrębie właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Granice te pokrywają się z granicami administracyjnymi dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i wyznaczają je: tory kolejowe przy ul. Słomińskiego, al. Jana Pawła II, al. Niepodległości, ul. Stefana Batorego, ul. Spacerowa, ul. Gagarina, ul. Podchorążych, ul. Nowosielecka i nurt Wisły.

Poniżej prezentujemy wyszukiwarkę ulic leżących w obrębie właściwości tutejszej Kancelarii. 
 

Kancelaria powstała
po 1 stycznia 2008 roku.


ul. Polna 48/20
00-644 Warszawa
NIP 689-114-80-60

tel.: 22 636 03 70
kom: 602 668 595
fax.: 22 636 03 68

e-mail:
warszawa.brojek@komornik.pl

BANK:
BANK BGŻ BNP PARIBAS SA

NR KONTA:
  26 1600 1462 1818 1927 9000 0001

Projekt graficzny
Studio Reklamy 300 dpi

Oprogramowanie serwisu
e-webdesign project